Zhangjiakou Huawei Grain And Oil Products Corp Ltd Liability